GRATISSTØTTE

Tips og råd til din jobsøgning!

Dette kan du bruge siden til

Her finder du skabeloner, læsestof og videoer som kan hjælpe dig med at score dit næste job og måske endda drømmejob! Vi ønsker dig en god jobsøgning!

CV

For at vælge det korrekte CV, bør du først vælge hvad for en branche eller hvilket job du ønsker at søge. Målrettede ansøgninger synes at have op til 90% mere gennem-slagskraft og derfor kan det betale sig at gøre sig tankerne. Er du imidlertid i tvivl om hvad du gerne vil søge, kan du reflektere over hvad det er som du gerne vil. Her er en række emner og informationer du kan reflektere over.

CVRETTEVEJLEDNING

Download skabelonen gratis her!

Afklaring

Gå på Jobkompasset og led efter de jobs som du synes virker interessant

 • Gå på jobsøgningsportaler og led efter de jobs som du synes virker interessant

 • Tænk tilbage på hvad du tidligere har lavet og forestil dig hvad næste skridt kunne være fra det.

 • Uanset hvad du kommer frem til, vil du højest sandsynligt have 2 eller flere retninger.

 • Du kan vælge at søge alleretninger, men du kan også forsøge at score de forskellige job på kriterier som er vigtige for dig. Kriterierne kunne eksempelvis være, hvad der matcher dine kompetencer, hvad du synes er sjovt, hvad du kan tjene flest penge på, hvad du vil kunne være mindst træt efter arbejde ved.

 • Tag så hvert job og scor alle kriterierne ved hvert enkelt job. bagefter vil du se hvilke job der totalt set har flest point eller du vil kunne se hvilke jobs passer bedst på de enkelte kategorier. Denne måde synes effektiv i forhold til at lave målrettet reflektering.

 • Du kan også booke en samtale med en jobkonsulent og få afklaring den vej.

Valg af CV​

 • Hvis stillingsopslaget kræver erfaring, bør man have fokus på erhvervserfaring. I vor dage, er erhvervserfaring en meget efterspurgt kvalitet hos den jobsøgende (Samt at man skal være forandringsparat – Hvilket nogle gange kan være hinandens modsætninger, fordi at erfaring også bringer en ’’jeg ved bedst’’ mentalitet med sig).

 • Hvis stillingsopslaget synes at have meget fokus på kompetencer, bør man overveje om ens CV skal være mere kompetencepræget.

 • Hvis stillingsopslaget synes præget af kvalifikationer, bør man have fokus på dem, kombineret med kompetencer. Dette gælder også karakterer – Nogle gange er det en fordel af nævne dem og have dem på forsiden.

 • Hvis stillingsopslaget synes at have fokus på erhvervserfaring, bør man fokusere på det, kombineret med uddannelse og efterfølgende kompetencer.

Målretning

 

Konkrete beskrivelser

Når arbejdserfaring, uddannelse, kvalifikationer, kompetencer osv. beskrives, er det ligeledes vigtigt at bestemme sig for hvilken følelse man vil efterlade læseren med. Hvis man eksempelvis skriver ’’Godt kendskab til Word’’ eller ’’Stor erfaring med ledelse’’, har man blot gjort opmærksom på området, men ikke indholdet og det er som oftest indholdet som er vigtigt. Derfor er det vigtigt at være konkret, selvom det, nogle gange, kan være fristende at formulere sig abstrakt.

Dog ses flere og flere at have succes med at supplere deres CV, med ekstra information så som beskrivelse af deres motivation og løbende udvikling. Årsagen til dette er højest sandsynligt, at hvis man kombinerer erfaring med motivation og løbende udvikling, får man et mere fyldestgørende billede af den person som man læser om i forhold til den stilling der søges. Denne kombination ses bedst brugt i sammenhænge hvor det netop er vigtigt at vise, og bevise, hvad der motiverer én, samt at man er udviklingsparat.

Fremvisning og grafiske overvejelser

Selve grafikken beskrives dybere under kapitlet med grafik. Det er dog vigtigt at nævne her, at fremvisning og grafik har sin egen historie. Hvis man eksempelvis har lavet sit cv og dertilhørende beviser, som et salgskatalog og at man søger ansættelse som sælger, og stillingen blandt andet kræver, at man skal stå for udvikling og fremstilling af salgskataloger, sender det et signal om at man ved hvad man taler om. På samme måde, hvis man er grafiker, kan det være en fordel af præsentere grafiske forudsætninger direkte i CV’et eller guide til en hjemmeside man har lavet. Overvej hvor meget selve rekrutteringsprocessen kræver. Man skal ikke sende en ansøgning som firmaets rekrutteringsproces ikke kan overskue.

Titler kan målrettes

Det handler om at fortælle hvad du reelt kan, og nogle gange kan detaljer så som din arbejdstitel skjule eller forvrænge jobbets reelle indhold. Hvis din titel fra tidligere job, eksempelvis er ’’projektmedarbejder’’ eller ’’Hjælper’’, men hvor jobbet reelt var mere indflydelsesrigt, bør der overvejes om man skal benytte en mere beskrivende overskrift som er lige så kort som den reelle titel. Det kan være at ’’Hjælper’’ bliver til ’’Omsorg- og støtteperson’’ eller Projektmedarbejder bliver til ’’koordinator’’. Husk at arbejdsgiveren reelt vil vide hvem du er og hvad du kan og at alt for overfladiske arbejdstitler kan virke misvisende. Du skal selvfølgelig ikke skrive en titel som ikke er beskrivende i forhold til hvad du lavede.

Indhold

Under CV-typer beskrives der konkret hvad indholdet i CV’et, med fordel, kan være. Fælles for Cv’erne er at CV’et skal kunne fungere som belæg for ansøgningen. Derfor skal CV’et have fokus på fakta og derudover være bagudrettet, eller med andre ord, vise hvad det er du har lavet og pt er i gang med.

Fakta beskrives objektivt. Det vil sige at tider, tal og andres udtalelser plejer at være et godt sted at starte. Selvom fakta er konkret, taler det ofte ikke for sig selv. End ikke en karakter fra skolen fortæller særligt meget. Det er meget vigtigt at man forsøger at se det fra læserens side. Eksempelvis kan karakteren på matematik tale for sig selv, mens at karakteren i salg og service dårligt kan. Det kommer an på hvor abstrakt den underliggende beskrivelse er. Husk at fakta skal give mening for at stå i CV’et.

Ansættelsesperioder

Ansættelsesperioder er et godt eksempel på fakta. Selvom de indledningsvist kun viser ansættelsesperioden, viser de også om man fastholder sine stillinger (Tilknytning) eller man skifter hyppigt (Jopping). De fortæller også noget om man er målrettet i forhold til de stillinger man vælger, eller om man ’’bare tager de jobs der er’’. Hvis man kun bruger årstal til at beskrive sin ansættelse, kan det så tvivl hvos læseren, hvis læseren specifikt leder efter fakta som fortæller noget om kandidatens tilknytning til arbejdsstedet. Teknisk set kan man ikke se forskel på om kandidaten har haft arbejde i 2 måneder eller 2 år. Derfor kan det være en fordel at skrive Måned/Årstal eller endda Dag/Måned/Årstal. Tilføj kun den specifikke dag, hvis det vurderes at det har en positiv indflydelse på læseren. Husk at desto mere info, desto mere forstyrrelse for læseren.

Hvad der med fordel ikke skal være

Selvom det ikke burde være nødvendigt at skrive, ses alligevel hyppigt at kandidater skriver ansøgninger, som slet ikke henvender sig til den man skriver til. Nogle jobkonsulenter modtager ofte CV’er fra kandidater, hvor kandidaten selv er meget tilfreds og endda fået positiv respons på CV fra venner, andre jobkonsulenter og arbejdssteder. Og selvom det kunne virke som et godt argument for at det gav mening at have med i sit CV, er det sjældent de argumenter som direkte står i CV’et der er årsagen til det. Husk dog ’’Hvis det virker, så lad være med at fikse det’’. Her er nogle eksempler på hvad der ikke skal stå i CV’et.

 

 • Navnene på dine børn - Medmindre du skriver til nogen hvis børn har samme navne, det vurderes at bidrage til den personlighed du forsøger at fremvise eller der findes andet argument, så lad være med at skrive dine børns navne ind i CV’et. Det fortæller, at du ikke har fokus på hvad der er vigtigt i CV’et og at du måske endda har mere fokus på dig selv end på læseren. Det gælder også andre lignende informationer, i øvrigt.

 • Tale ned om andre stillinger - Kort sagt, skriv ikke noget dårligt om andre, i et dokument som handler om dig. Det siger mere om dig, end det siger om de andre. Alternativt er det bedre at undlade informationerne eller blot nævne dem.

 • Præsenterer sig som guds gave - Det kan lyde banalt, men nogle kandidater taler kun om sig selv og hvor gode de er til alting. SOM I ALTING!. Først beskriver kandidaten hvor god en far/mor hun er for sine børn, for bagefter at bevæge sig videre til hvordan han/hun er den fødte leder og særk i alle de listede kriterier, plus mere. Paradoksalt nok, ses det dog, at nogle ledere falder for denne profilering, men chancerne er, at chefen enten er blandt de få, som lader sig imponere eller blandt de flere, som fornemmer at dette er en kandidat som man kan stille store krav til, men som ikke har meget selvværd at stå imod med, og dermed en præstationstripper som ikke siger nej til opgaverne. Det er ikke perfekt at være perfekt til stillingen. Det er nærmere perfekt at være sin egen passe til stillingen på sin måde.

 • Et billede som viser mere end hvordan man ser ud - Igen kan det virke banalt, men selvfølgelig skal man bruge et vellignende billede. Dog ses det oftere og oftere, at billedet viser en person som er til fest, sidder med sine børn eller er til fest. Igen, medmindre det komplimentere den historie som der skal fortælles, så skal det være et billede jævnfør de kriterier listede under kapitlet om billeder i CV’et.

 • Gentagelser - Nu starter jeg faktisk med at lave fejlen, fordi denne bog beskrivelse gentagelser to gange. Paradoks! Gentagelser er sjældent dårligt, med mindre det handler om at indlære noget over tid. Det er dog ikke formålet med CV’et eller andet i rekrutteringsprocessen. Derfor er det ikke tilrådeligt at nævne sin kontaktoplysninger, billede, navn og andet data på hver side. Derudover heller ikke grafik. Ofte ses det, at forsidens grafik fortsætter på de følgende sider, selvom det ikke tjener et særligt formål.

 • Kongesprog - Overvej hvem du skriver til. Det formelle sprog kan virke respektfuldt, men overvej om det bliver for meget. Det kan hurtigt tage livet ud af det man forsøger at skrive. Dette gælder mere for ansøgningen, men skal også nævnes under CV’et. En anden detalje er, at langt de fleste bruger det formelle sprog og derved skiller man sig dårligt ud blandt de andre.

 • Store navne - Forskellen på kandidaten og en batmanfilm er, at læseren leder efter Batman på Netflix, men arbejdsgiveren leder efter personlighed, kvalifikationer og kompetencer. Derfor er kandidatens navn ikke det vigtigste og dermed bør navnet heller ikke være det som står med størst skrift forhold til ens kompetencer eller lign.​​

Tips

 • Skriv CV'et så simpelt som muligt i forhold til indholdet. Du må stadig gerne være kreativ med udformningen hvis det er målrettet i forhold til modtageren.

 • Spørg modtageren til hvad der er vigtigt og lad det have indflydelse på indholdet i dit CV i dit omfang du kan stå inde for det.

 • Spar på tilføjelser til dine erfaringer, med mindre det er nødvendigt. Det er ofte kun nødvendigt, hvis kompetencen eller arbejdserfaringen ikke taler for sig selv og dermed behøver yderligere forklaring.

Jobansøgning

 

WHW brugt som jobansøgningsskabelon

Den opfordrede jobansøgningen er et brev som udtrykker din interesse i jobbet/stillingen. Den uopfordrede jobansøgning er et brev som udtrykker din interesse for en potentiel stilling eller ide om til en stilling. Uanset om jobansøgningen er opfordret eller uopfordret, er der altså tale om en interesse. Jobansøgningen handler om at få sin interesse formidlet til modparten med tilstrækkelig fagligt belæg. Med andre ord, så fortæller du modtageren at du har interessen i noget og at du har evnerne til at levere inden for den interesse. Begge dele skal som hovedregel til, for at læseren finder afsenderen interessant.

WHW ifm. jobansøgningen

Du kan starte med at forklare hvorfor du søger stillingen og hvorfor det ville motivere dig.

 • Din motivation

 • Dine udviklingsambitioner i jobbet

Dernæst kunne du beskrive hvordan du ser man ville skulle arbejde i stillingen for at skabe de bedste resultater.

 • Arbejdsområder og arbejdsproces

 • Forventet udbytte og indsats

 

Slutteligt beskriver du hvad det er der gør, at lige netop du ville kunne efterleve overstående.

 • Kvalifikationer og kompetencer

 • Arbejdsformer og tilgange

Uopfordret / Opfordret

Den opfordrede jobansøgningen er et brev som udtrykker din interesse i jobbet/stillingen. Den uopfordrede jobansøgning er et brev som udtrykker din interesse for en potentiel stilling eller ide om til en stilling. Uanset om jobansøgningen er opfordret eller uopfordret, er der altså tale om en interesse.

 

Jobansøgningen handler om at få sin interesse formidlet til modparten med tilstrækkelig fagligt belæg. Med andre ord, så fortæller du modtageren at du har interessen i noget og at du har evnerne til at levere inden for den interesse. Begge dele skal som hovedregel til, for at læseren finder afsenderen interessant.

 

Mens ens CV er nøglen til jobbet er ens jobansøgning argumentet, eller med andre ord det dokument som fortæller hvorfor det som står i ens CV er relevant. Fordi flere arbejdsgivere er presset og muligvis fordi man har set en stigning i u-målrettede jobansøgninger, oplever ansøgere at deres jobansøgninger aldrig bliver læst. Hvis arbejdsgiveren føler at der ikke er tid til at læse den jobsøgendes argument eller at han/hun på forhånd/hurtigt vurderer at argumentet er utilstrækkeligt, bliver ansøgningen kun skimmet hvis overhovedet, hvorfor CV’et får lov at herske. I stillinger hvor der er deciderede ’’adgangskrav’’ som følge af karakter eller certificeringer, vil CV’et naturligvis være det herskende dokument, og jobansøgningen vil igen være sekundær.

 

Får at lave en meningsfuld jobansøgning, skal den altså sjovt nok – give mening! Der er mange retningslinjer som man kan bruge og der vil også fremgå flere teknikker her i bogen, men det vigtigste er at man ikke overtænker indholdet. Langt de fleste arbejdsgivere vil bare gerne have et godt argument, som hjælper dem til at vælge lige netop den kandidat du søger at hjælpe.

Parametre for den meningsfyldte jobansøgning

 • Klart defineret passion / motivation

 • Klart beskrevet vision om hvordan man ser sig som en værdi for stillingen

 • Klart beskrevet argumenter som beviser at man ville kunne gøre det som man har visioner om.

Referencer

Er referencer vigtige?

Referencer er noget af det vigtigste du har for at støtte dine argumenter. Hvis du eksempelvis genre vil fremhæve nogle kompetencer er det en stor fordel hvis det også står beskrevet i din udtalelse. Du må gerne skrive din udtalelse direkte ind i dit CV, men du må ikke udelade noget, medmindre du skriver at det er et uddrag og sender resten af referencen som bilag.​

Regler for jobansøgning/skil dig ud og vær autentisk

Det allervigtigste i ansøgningen som helhed er, at den er autentisk. Det kan ikke understreges nok, for det er det, som ofte halter mest. Det er et paradoks, for det autentiske kan let blive det nemmeste at skrive, såfremt man tager sig tiden til det og tør være sig selv.

Eksempler på autenticitet

Du er autentisk når du

 • Skriver hvad du reelt gerne vil, tænker og føler.

 • Skriver om hvad du tænker, kan og vil.

 • Holder en rød tråd i dine erfaringer, så man næsten kan mærke hvordan du vokser gennem CV’et.

 • Udtrykker ansvarlighed og vilje.

Du er ikke autentisk når du

 • Du skriver hvad du tænker lyder smart, men som du reelt ikke selv vil sige

 • Skriver om hvad man bør og skal uden din egen inddragelse

 • Når alle dine kompetencer er perfekte fra start til slut.

 • Udtrykker påtagede holdninger og klichéer.

Ingen stavefejl

Den er simpel, men det bedste er simpelthen ikke at have stavefejl eller tastefejl. Tastefejl er de værste, da de signalere sjuskethed, mens stavefejl kan være mere tilgivende. Undgå stavefejl.

Vær en værdi for virksomheden og dig selv i jobbet

Det kan være en god ide at lave en kort afklaring af sig selv i forhold til jobbet, inden man skriver sig CV og sin jobansøgning. Dette er ikke kun for at tilsikr at man forstår stillingen og kan leve op til den, men i lige så høj grad for at finde ud af om du reelt bør søge stillingen – Hvad hvis du rent faktisk ikke bryder dig om stillingen.

Eksempel på spørgsmål

 • Selvindsigt

Hvem er kandidaten, hvad er jobbet og hvad har kandidaten og stillingen/virksomheden til fælles?

 • Virksomheden

Ved kandidaten noget om virksomheden? Kan kandidaten fortælle en udgave af virksomhedens SWOT?

 • Hvorfor arbejde der?

Ønsker kandidaten reelt at arbejde i stillingen / Ved virksomheden? Hvorfor, hvad er årsagen til det? Brug eventuelt WHW til at definere det.

 • Kandidatens speciale

Hvad er kandidatens bedste styrker i forhold til at kunne bestride stillingen?

 • Jobbet

Hvad kan kandidaten godt lide ved jobbet? Hvordan ser kandidaten stillingen består af?

 • Ansættelses argument

Hvorfor skal virksomheden ansætte kandidaten?

 • Hovedfokus

Hvad vil kandidaten have sit hovedfokus på, på jobbet?

 • Resultater

Hvor lang tid vil det tage kandidaten at skabe resultater eller være en ressource for virksomheden?

 • Karriere

Hvor længe vil kandidaten blive i jobbet?

 • Erfaringer / uddannelse

Hvilke forudsætninger har kandidaten for at passe til jobbet / Hvad kan kandidaten byde ind med, for at være sin udgave af en ressource for virksomheden.

 • Kvalifikationer

Hvordan er kandidaten kvalificeret til stillingen?

 • Nuværende job / Ledighed

Hvad gør at kandidaten forlader sit nuværende job / hvad gør at kandidaten er ledig og tænker at han/hun kan være en værdi andre steder?

 • Position

Hvad er årsagen til at du er kommet dertil hvor du er i livet?

TIPS

Må man skrive hej?

Hvad siger du når du møder arbejdsgiveren til samtalen? Hvad ville du sige hvis du kontaktede arbejdsgiveren pr. telefon for at høre stillingen? Og endelig, hvad vil du skrive når du skal sende arbejdsgiveren en mail.

Læsemotiverende opstilling

Brug Why, How, What som jobansøgningsopstilling

Brug Why, How og What som læsemotiverende opstilling til din jobansøgning. Opstillingen starter med Why, Læs mere om WHW under dets kapitel.

..Køber, køber ofte personen, frem for det produkt der forsøges solgt..

Passion er vigtig at udstråle, da det genspejles i købers/læsers begejstring.

 

Læsemotiverende tips

 

Jobansøgningen er fremadrettet

 • Jobansøgningen skal fortælle hvorfor kandidaten er motiveret for jobbet. En af årsagerne til det, er at arbejdsgiver skal være tryg ved at ansætte kandidaten og føle, at kandidaten ikke sutter fra jobbet med det samme, på grund af manglende motivation. Arbejdsgiver ved også, at en motiveret person ofte vil gøre et bedre stykke arbejde end, en person som ikke er motiveret. Personer som er motiveret og brænder for noget, er som regel også nemmere at samarbejde med i chef / medarbejder forholdet, fordi personen virkelig brænder for jobbet. EN person som er motiveret for jobbet, vil ofte sprede den motivation og præge de øvrige kollegaer.

 

 • Jobansøgningen skal fortælle hvordan kandidaten ser sig selv præstere i stillingen. Årsagen til det er ofte, at ved at præsentere sin vision om hvordan man skal arbejde i stillingen, præsenterer man på samme tid kompetence eller evne til samme. Det er også en subtil måde at vise, at ansøgningen er målrettet direkte til modtageren og at man har sat sig ind i stillingen og mener ansøgningen seriøs.

 

Skriv ansøgningen fra bunden hver gang

 • Hver ansøgning er et skud i bøssen, og man har som regel kun et. Man udvikler sig hurtigt i de indledende jobansøgninger man laver, men hvis man stopper ved den første og kun bruger den som baseskabelon, så kommer man dårligt videre.

 

 • Hav en solid struktur at skrive efter. Uanset hvilken struktur man benytter, bør man kraftigt overveje at starte med at beskrive hvad man søger og ens motivation for det. Årsagen til det er, at så ved læseren hurtigt hvad det handler om og hvilke krav og kriterier han/hun skal lede efter, når der læses.

 

Start med det vigtigste / Kernen af stillingen

 • Desto før man kan få skåret ind til kernen, desto hurtigere kan man fange læserens opmærksomhed. Kernen er det som læseren / arbejdsgiveren vurderer, er aller vigtigst ved stillingen.

Vis hvem man er

 • I gamle dage var det, at man blev ansat på kvalifikationerne og fyret på personligheden. I dag synes det meget blandet og ofte vil man spotte at det er direkte modsat. Det er vigtigt at man viser hvem man er sådan at arbejdsgiveren kan få en fornemmelse for, om personligheden passer ind i den eksisterende kultur og det faglige niveau.

 

 • Hvis man kan se man deler fællesinteresser eller har en fælles baggrund, kan man fordel tage højde for det. Dette er ofte motiverende for læseren at høre om. Eksempelvis kan man anerkende NLP teknikkerne, hvis det er i relation til stillingen og at man kan se på arbejdsgivers LinkedIn profil, at han har taget et NLP-kursus. Det kan også være at man bemærker at chefen tidligere er fra forsvaret, og at man selv er. I den situation kan man tillade sig at bruge metafor fra forsvaret i sin ansøgning, hvis det giver mening hele vejen rundt.

Tekniske tips

Jobansøgningen skal handle om jobbet

 • Man kan starte med at navngive de afsnit man vil have i sin ansøgning. Det kunne eksempelvis være, Why først, How i midten og What til sidst. Under Why, noterer man alle de ting fra stillingsopslaget som kunne matche ens motivation. Dernæst skal man være opmærksom på alle detaljerne om, hvordan man udfører sit arbejde. Dette noteres under How. Til sidst noterer man de kvalifikationer som man matcher i stillingsopslaget, så som certificeringer og erhvervserfaring og fortæller hvordan det gør, at man kan bestride stillingen.

 

Forhold dig til om du er den rette

 • Man skal ikke efterleve alle krav og kriterier, men man skal kunne favne jobbet på sin egen måde, og den måde skal synes værdig af arbejdsgiveren. Årsagen er, at der ikke er én måde at løse en opgave på, ligesom der heller ikke er én måde at udfylde en stilling på.

 

Hold det kort

 • Jobansøgningen bør ikke fylde mere end én side og man skal kunne skrive det absolut mest nødvendige. Resten kan siges og suppleres til jobsamtalen. Husk at jobansøgningen reelt kun er en teaser.

 

Korrektur

 • Når man skriver til én man ikke kender, kan stavefejl virke lidt som uglet hår. Man har ikke styr på sig selv og det sender et dårligt indtryk. Husk korrektur.

 

Skriv hvilket job du søger

 • Få skrevet som det første, hvilket job der søges. På denne måde hjælper man læseren til at forstå hvilken stilling der er tale om, hvis der er flere stillinger åbne. Derudover genaktivere man også hukommelsen hos læseren, for hvad han/hun skal lede efter i jobansøgningen – Fordi læseren selv har en ide om, hvordan kandidaten skal se ud til stillingen.

 

Spørg en ven / eller professionel

 • Man er sin egen største blokade for at skrive den bedste jobansøgning. Hvis kreativiteten fejler elelr man er i tvivl om hvorvidt sin ansøgning er god, så få andre til at læse den. Husk at spørge dem som vil give et konstruktivt svar i stedet for, bare det svar man håber på.

Øvrige tips

Skriv smart - Tænk på så mange skjulte signaler som muligt

 • Er man mellem 25 -45 kan det være en god ide at skrive at man har 3 børn, eller lige har fået et barn. På denne måde fortæller man indirekte at der ikke umiddelbart er en ny på vej og at man skal på barsel.

 • Skriv hvis man dyrker sport. På denne måde fortæller man, at man har overskud til andet end job og er optaget med noget som styrker ens helbred og dermed mindre sygedage og ofte bedre energi på jobbet, samt mindre stress.

Hav gerne en liste med ens kompetencer på

 • På denne måde kan man hurtigt søge inspiration, når man skal matche en ansøgning. Det værste er tænketid over noget, hvor man ikke søger ny viden, men forsøger at huske gammel viden. Det bør skrives ned, så man ikke spilde tænkekraft og tænketid på det.

Vær ægte!

 • Brug ikke tid på at finde på hvad der lyder bedst. Skriv tæt på hvordan det siges. Find ikke på holdninger og årsager til at man vil noget. Skriv reelt hvorfor. Det andet gør de fleste og ofte ender med de logiske argumenter, og dermed skriver alle det samme. Og så er det i øvrigt smask u autentisk!

 

 • Husk også at du ikke kan alt, men at du kan noget. Sørg for at skrive hvad du kan og hold fokus på det. Kom frem med noget som du ved vil blive et stort problem, hvis sådan noget hersker. Det kunne være man havde en sygdom eller andet, som ville blive en hindring og som bør overvejes i ansættelses henseende.

Skriv subtilt

 • Hold dig fra at skrive du har gåpåmod og er fleksibel, giv hellere eksempler på hvordan du er og hvad du kan, med henblik på, subtilt at fortælle hvem du er og hvad du kan. Stil spørgsmålet, hvordan er du, når du går på arbejde? Hvordan arbejder du? Hvordan er du god til den specifikke funktion?

INTRODUKTION TIL

KARRIEREPORTALEN

Download af CV skabeloner og jobansøgninger!

 • Støtte til Linkedin, video og jobsamtalen

 • Inspiration til jobsøgning og strategier

 • Deltag i karrierearrangementer!

Iphone design - 2.jpg