JOBRETTETINDSATS

Samskabelse, forpligtende fællesskab og potentialeoptimering!

Jobbetshus har udviklet sig fra at være en karriereplatform for private jobsøgere, til også at være for den ledige på offentlig forsørgelse. Jobbetshus vil udnytte synergierne fra erfaringerne på det private marked, det lokalt forankrede karrierenetværk og vores online etablerede støttemuligheder, med henblik på at afkorte vejen til selvforsørgelse.

Kort om os i denne forbindelse!

Morten har mange års erfaring som HR chef i flere store virksomheder med over 500 ansatte. Allan har erfaring som jobkonsulent i både jobcenter og privat regi. Sammen får vi det bedste fra begge lejre når det gælder om at få ledige i job! Selvom der er 25 års forskel på os, har vi en fælles karrierebaggrund i det tidsløse danske forsvar, hvor vi begge har taget både disciplin, ordentlighed og troen på mennesket med os.

''Vi har begge en dybt forankret forståelse for de psykologiske og praktiske parametre som spiller ind, når man skal klargøre sig til, søge, optage og fastholde et job som ledig og karriereperson.''

Sammen med vores kompetente/lille stab af to jobkonsulenter, afholder vi ugentlige rundbordsmøder hvor vi gennemgår kandidaternes jobpotentiale og byder ind med de ideer som vi tænker bidrager den jobsøgende bedst.

Vores fokus er at få den ledige i job inden for den aftalte tid. Vi sætter en ære i meningsfyldt service, borger/virksomhedsnær dialog og sund fornuft.

Den overordnede proces

Optagelse og screening
Borgerens jobpotentiale screenes så vi kan støtte borgeren til selvforsørgelse
Rundbordsmøder - Ugentlige
De enkelte borgers status gennemgås
Opgavefordeing til jobkonsulenter
Individuelle indsatser
Borgerne modtager en individuel indsats
  • CV, jobansøgning g video
  • Jobsøgningsstrategi
  • Linkedin og facebook
  • Brug af online karriereportal
  • Udviklingssamtaler

Dette kan vi tilbyde

Screening
Hvad bidrager borgers jobmuligheder
Hvad bremser borgers jobmuligheder
Tværfagligt
Inddragelse af forskellige indsatser
Koordinering med andre aktører
Måling af progression
Vi udfærdiger løbende progressions-rapporter både til jobcenter og borger
Jobcoaching
Støtter borgeren til at fastholde jobbet
Forbereder borgeren på succes
CV
Støtter med udvikling af CV
Laver om nødvendigt CV'et for borger
Jobansøgning
Støtter borger med jobansøgningen
Laver om nødvendigt ansøgningen
Sociale medier
Vi støtter med Linkedin, facebook og generel brug af de sociale medier
Udviklingssamtaler
Samtaler med fokus på afdækning, afklaring, målsætning og succes
Kaffemøder
Vi arrangerer kaffemøder mellem borger og virksomhed
Karriereportal
Borger får adgang til karriereportal hvor der kan downloades cv m.m.
Matching
Vi matcher borgeren op imod virksomhederne
Jobsamtale
Træner i jobsamtalen, sådan at borgeren kan brænde igennem
Selvstændig
Hjælper borgeren med at opstarte enkeltmandsvirksomhed eller selskab
Mutual mentor
Matcher borgerne op med hinanden til at hjælpe hinanden

Lav en løsning med os!

Vi tilbyder at opsætte et Jobbets hus i jeres kommune hvor vi, inden for en aftalt tidsperiode, stiller vores kompetence til rådighed for de borgere som har behov for en støttende indsats og adgang til et virksomhedsnetværk, med henblik på at komme hurtigere i job. Løsningen kan også koncentrere sig om en særlig målgruppe eller inden for et bestemt brancheområde.

Vi kan danne samarbejde om et medlemskabsløsning eller som et traditionelt §32 tilbud. Priserne afhænger af valg af løsning. 

Dette arbejder vi ud fra

Sammen aftaler vi

RAMMERNE

Sammen ejer vi

FORUDSÆTNINGERNE

Sammen initierer vi

HANDLINGERNE

Vi tager processen seriøst

Den eneste måde at have meningsfyldt indflydelse på er at bygge bro mellem udgangspunkt og målsætning, ved at afklare de nødvendige rammer, eje de nødvendige forudsætninger og gøre de nødvendige handlinger. Samspillet mellem to mennesker skaber interesse og dermed ansvar, målet skaber behov og dermed motivation og overskud skaber potentiale og dermed performance til at opnå

SUCCES!