JOBRETTETINDSATS

Kvalificeret opstart og samarbejdsmuligheder

Jobbetshus har på kort tid markeret sig på beskæftigelsesmarkedet som en stærk aktør inden for beskæftigelsesrettede forløb for job- eller uddannelsessøgende ledige. Vi forholder os konkret til resultaterne og måler vores forventning op i forhold til borgergruppen, vores eksisterende netværk og vores kompetencer, samt øvrige forudsætninger som beliggenhed og medarbejderkapacitet.

Hvem er vi

Morten har mange års erfaring som HR chef i flere store virksomheder med over 500 ansatte. Allan har erfaring som jobkonsulent i både jobcenter og privat regi. Sammen får vi det bedste fra begge lejre når det gælder om at få ledige i job! Selvom der er 25 års forskel på os, har vi en fælles karrierebaggrund i det tidsløse danske forsvar, hvor vi begge har taget både disciplin, ordentlighed og troen på mennesket med os.

''Vi har begge en dybt forankret forståelse for de psykologiske og praktiske parametre som spiller ind, når man skal klargøre sig til, søge, optage og fastholde et job som ledig og karriereperson.''

Sammen med vores kompetente/lille stab af jobkonsulenter, afholder vi ugentlige rundbordsmøder hvor vi gennemgår kandidaternes jobpotentiale og byder ind med de ideer som vi tænker bidrager den jobsøgende bedst.

Vores fokus er at få den ledige i job inden for den aftalte tid. Vi sætter en ære i meningsfyldt service, borger/virksomhedsnær dialog og sund fornuft.

Hvad er vi gode til

Etablering og videreudvikling af netværk

Virksomhed, uddannelse, aktiviteter og socialt

Konkrete resultater og direkte indsatser

Konkrete måltal, plads til bløde værdier, men fokus på job/udd

Stærke beskæftigelsesfaglige kompetencer

CV, jobsøgning, sociale medier, video, uddannede medarbejdere

Fælles karriereportal for alle

Online portal som alle i jobcentret får adgang til

Målgrupper og indsats

Job- og uddannelsesparate, aktivitetsparate og fleksjob

Samarbejde med sportsklubber og influencer

Superliga, influencer, fordelsløsninger

Kvalificeret opstart og efterfølgende muligheder

Fortsat

indsats

curved.gif
curved.gif
curved.gif
curved.gif
curved.gif
curved.gif

Indledende

opstart

Opfølgning

Kvalificeret udgangspunkt

Opfølgning

Opfølgning

Opfølgning

Dette kan vi tilbyde

Screening
Hvad bidrager borgers jobmuligheder
Hvad bremser borgers jobmuligheder
Tværfagligt
Inddragelse af forskellige indsatser
Koordinering med andre aktører
Måling af progression
Vi udfærdiger løbende progressions-rapporter både til jobcenter og borger
Jobcoaching
Støtter borgeren til at fastholde jobbet
Forbereder borgeren på succes
CV
Støtter med udvikling af CV
Laver om nødvendigt CV'et for borger
Jobansøgning
Støtter borger med jobansøgningen
Laver om nødvendigt ansøgningen
Sociale medier
Vi støtter med Linkedin, facebook og generel brug af de sociale medier
Udviklingssamtaler
Samtaler med fokus på afdækning, afklaring, målsætning og succes
Kaffemøder
Vi arrangerer kaffemøder mellem borger og virksomhed
Karriereportal
Borger får adgang til karriereportal hvor der kan downloades cv m.m.
Matching
Vi matcher borgeren op imod virksomhederne
Jobsamtale
Træner i jobsamtalen, sådan at borgeren kan brænde igennem
Selvstændig
Hjælper borgeren med at opstarte enkeltmandsvirksomhed eller selskab
Mutual mentor
Matcher borgerne op med hinanden til at hjælpe hinanden

Dette arbejder vi ud fra

Sammen aftaler vi

RAMMERNE

Sammen ejer vi

FORUDSÆTNINGERNE

Sammen initierer vi

HANDLINGERNE