OMOS

Kontakt og datapolitik

Partner / Allan Bang Christiansen

Allans rolle i virksomheden er privat jobkonsulent og udvikler af karriereportalen. Allan har 8 års erfaring som karrierekonsulent. Han er underviser på jobkonsulentuddannelsen ved Novineuro.Tidligere kognitiv terapeut, befalingsmand ved hæren​ og  forfatter til ''Jobkonsulentens guide''

MortenM 1.png

Partner / Morten Madsen

Mortens rolle i virksomheden er administration, bogholderi og økonomi, samt ad hoc faglig sparring med tilknyttede konsulenter. Morten har sammenlagt mere end 20 års erfaring som HR Manager i danske virksomheder, inden for både undervisning, handel og Industri.    

Gabriela.jpg

Konsulent / Gabriela Tardea

Laurits.png

Konsulent / Laurits Palo

Persondatapolitik for vores behandling af dine personoplysninger

I Jobbetshus ApS prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nedenfor redegøres kort for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du har overdraget os i forbindelse med din kontakt til os.

Virksomheden er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

Jobbetshus ApS

Birk Centerpark 40

7400 Herning

CVR-nr.: 39247186

Tlf.: +45 2176 0776

mail: morten@jobbethus.dk

Kontaktoplysninger

Hvis du har konkrete spørgsmål til hvordan vi behandler dine personlige oplysninger, kontakt venligst Partner Morten Madsen på tlf. +45 2176 0776 eller via mail: morten@jobbetshus.dk.

Formål/retsgrundlaget for behandlingen af dine personlige oplysninger

Formål: Rekruttering og jobkonsulentydelser.

Retsgrundlag: Dine personoplysninger indsamles og behandles iht. Databeskyttelseslovens §§ 5 og 6 – herunder særligt med reference til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Dine følsomme personoplysninger behandles iht. Databeskyttelseslovens § 7.

Kategorier af personoplysninger, adgang og ændringer

Almindelige personoplysninger er:

Navn, adresse, e-mail, telefonnummer og alle bilag relateret til ansættelse, oplysninger om uddannelse, erhvervserfaring og faglig udvikling mv., evt. foto.

Følsomme og særlige oplysninger er:

Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger hvis relevant, cpr.nr.

Dine personoplysninger er kun tilgængelige for medarbejdere hos Jobbetshus ApS, som har et arbejdsbetinget behov for adgang til oplysningerne. Du kan til enhver tid få oplyst specifikt hvem det drejer sig om, og præcist hvad den enkelte har adgang til.

 

Hvor stammer dine oplysninger fra

Vi behandler de personoplysninger, som du selv har oplyst i forbindelse med din kontakt til os.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger slettes senest efter 6 mdr. med mindre andet aftales eller fordres af anden lovgivning.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig. Du har ligeledes ret til at få eventuelle urigtige oplysninger ajourført. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger, inden tidspunktet, jævnfør ovenfor, for vores almindelige generelle sletteprocedure indtræffer. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du har i visse tilfælde ret til fysisk at få udleveret dine oplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få dem overført fra én dataansvarlig til en anden.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Klagevejledning

Såfremt du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk